FORMANDSBERETING 2021 FOR MUSEUMS – OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN (23.1 august 2021 - 9. februar 2022


Af Formand for Museums – og Kunstforeningen for Vejen og Omegn Inge Lise Møller Jensen ved generalforsamlingen den 9. februar 2022, der blev afholdt på Knudepunktet i Vejen.


Vi holdt sidst generalforsamling i august måned, så denne beretning dækker over 5 måneder. Bestyrelsen konstituerede sig med mig som formand og Marianne Roland Munch som næstformand.

Det mest skelsættende, der er sket i disse 5 måneder er, at vi har mistet Pernille Vestergaard.

Pernille har gennem mange år ydet en kæmpe hjælp til kunstforeningen, både i bestyrelsen som kasserer og arrangør af ture fra 2009-2018, og også efter at hun forlod bestyrelsen. Da var det nemlig stadig Pernille, der lavede regnskabet, hjalp med trykning af plakater, remindere, billetter, programmer m.m. Hun kaldte sig selv for vores ”Forretningsfører”. Vi vil huske Pernille som hjælpsom, farverig, imødekommende og godt selskab ved vores arrangementer og på ture.

Pernille døde 19. januar 2022.

Æret være Pernille Vestergaards minde!

En af hovedopgaverne for bestyrelsen i denne periode har derfor været at få overtaget og fordelt opgaverne efter Pernille Vestergaard. Vi var så heldige, at Jan Hansen ville træde til med hjælp til regnskaberne, og Pernille ville gerne selv medvirke til overleveringen af opgaverne.

Selv om der kun er gået 5 måneder, og der har været forskellige corona-restriktioner, er det lykkedes at afholde alle 8 planlagte arrangementer og få udgivet et nummer af bladet K.O.T

I september havde vi en udstilling med keramiske værker og malerier af Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen, hvor der var fernisering den 2. september 2021. Kunstnerne var begge til stede og fortalte om deres arbejde.Den 23. september 2021 var vi på besøg ved Georg Jensen Damask i Kolding, hvor vi hørte om deres design gennem tiden. Arrangementet var fuldt booket og vil blive gentaget i 2022, da der var stor efterspørgsel.

Den 5. oktober havde vi fernisering på endnu en udstilling. Her var det Susanne Gemmer, der viste malerier på Vejen Bibliotek. Også her var der et godt fremmøde.Endnu et tilløbsstykke var det, da vi den 13. oktober 2021 kunne invitere til foredrag om kunsten på Vejen Rådhus v/Teresa Nielsen. Her kunne vi melde alt optaget allerede første bookingdag. Vi var endda så heldige, at tekstilkunstner Annette Bendixen også deltog og kunne fortælle om vægtæpperne på Rådhuset.Den 27. oktober 2021 var der besøg fra Fanø Kunstmuseum med et spændende foredrag om kunstnerkolonien på Fanø. Arrangementet blev afholdt på Vejen Bibliotek, som vi også samarbejdede med, da vi få dage senere havde besøg af Gry Jexen med foredraget ”Kvinde kend din historie - spejl dig i fortiden”. Arrangementet var godt besøgt, og boghandleren mødte op med bøger, så alle kunne købe og få signeret et eksemplar.

Periodens eneste musikarrangement blev holdt den 1. december 2021. Julekoncerten i Askov Kirke blev leveret af Henriette Sonne og Anders Abrahamsen. Det var en hyggelig koncert med julestemning, guitarspil og sang. Om det var fordi man skulle vise coronapas, eller om det var fordi, der samtidig var ”Syng i den blå” på højskolen og korkoncert i Vejen idrætscenter, at tilslutningen ikke var overvældende, ved vi ikke. Der var ca. 30 fremmødte, som vi dog håber havde en god oplevelse.

Seneste arrangement er kunstudstillingen med Jes Nordby på Vejen Bibliotek, hvor vi holdt fernisering den 2. februar 2022. Her bød vi foråret velkommen med glade farver. Jes Nordby var til stede ved ferniseringen.Nyt PR-udvalg

På sidste generalforsamling blev der spurgt til, hvad foreningen vil gøre for at rekruttere nye medlemmer. Bestyrelsen har derfor nedsat et PR-udvalg. Indtil videre er der oprettet en facebookside, som I gerne må hjælpe med at like og dele. (Den hedder ””Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn”).

Desuden arbejder vi med Sophus Ejler Jepsen om et bud på et logo til foreningen, der skal bruges til ny reklame-flyer, der skal være klar, når museet genåbner og til plakater, hjemmeside mv.

Kommende arrangementer

Jeg vil også reklamere lidt for de kommende arrangementer. Allerede den 4. marts 2022 har vi et musikarrangement med Jensen & Bugge – folkemusik og spisning. Der bliver koncert i Vejen kirke med guitarist Frederik Munk og cellist Ida Riegels. Vi laver en udstilling med Bjarke Regn Svendsen, en dagsudflugt til Herning, foredrag om møbelsnedker Ejnar Pedersen og i sensommeren en tur til Fanø. Følg med på hjemmesiden www.vejenkunstforening.dk.

Gave til Vejen Kunstmuseum

I 2021 har Museums – og Kunstforeningen for Vejen og Omegn givet et tilskud på 25.000 kr. til et keramisk værk af Alikka Garder Petersen til at pryde det nye kunstmuseum.

Tak

Jeg vil gerne sige tak til Claus Jakobsen for samarbejdet og hans store indsats. Claus forlader nu bestyrelsen, da han er gået på pension og er flyttet til Køge. Claus har været i bestyrelsen siden 2007 og siddet ca. 15 år som næstformand. Han har fungeret som formand en kort periode efter Anker Ulsdals død. Claus har siddet i flere udvalg, men var særligt primus motor for flere rejser bl.a. Gotland, Paris m.fl., hvor han var god til detaljer. Han har også taget mange billeder undervejs. Heldigvis er Claus stadig medlem af foreningen.

Desuden vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde til Jan Hansen for at træde til med hjælp med regnskaberne, Jan Jepsen for revision af regnskabet, hele bestyrelsen, Vejen Kunstmuseum og hele personalet, Vejen Bibliotek for samarbejde om arrangementer og Ugeavisen for omtale af vores arrangementer.